Погребение

Безплатна консултация, денонощно - 0876 333 836

1. Траурна агенция „Бордо“ предлага цялостна организация на погребение, осигурявайки всички необходими траурни услуги и стоки.

Ритуалът може да бъде църковен или граждански като при избор на църковен ритуал клиента заплаща отделно таксата на избрания от него храм и таксата на свещенника, обслужващ опелото. При избор на граждански ритуал таксата може да бъде заплатена директно при нас.

2. Услугите, които извършваме при организация и провеждане на погребение:

 • Осигуряване на лекар за установяване на смъртта
 • Транспорт от адрес/болнично заведение до собствена хладилна камера
 • Транспорт от хладилна камера до мястото на ритуала с фирмена катафалка
 • Пълен тоалет на покойния, драпиране, аранжиране и подготовка на ковчега
 • Административни услуги и оформяне на всички необходими документи
 • Издаване на смъртен акт
 • Запазване на ден и час за ритуала
 • Изкопаване и зариване на гробно място
 • Подготовка на гробно място за помен 40 дни /равненка/
 • Осигуряване на салон за раздаване
 • Осигуряване на кетеринг
 • Изработка на некролози
 • Пълен набор от необходимите траурни стоки, в това число : ковчег, драперия, кръст, цветя (венец, пиафлора), портретна снимка, питка, жито и вино
 • Провеждане на ритуала и присъствие на наш агент през цялото време 

3. Минимален пакет - 530 лв.
Най - ниска реална цена за град София!

Услугата включва :

 1. Издаване на смъртен акт – безплатно
 2. Престой в прощална зала - безплатно
 3. Траурни ленти /жалейки/ 10 броя - безплатно
 4. Некролози до 10 броя - безплатно
 5. Присъствие на агент по време на ритуала - безплатно
 6. Запазване на ден и час за ритуал - 10 лв.
 7. Ковчег – 120 лв.
 8. Кръст – 30 лв.
 9. Транспорт от адрес/болнично заведение до хладилна камера – 100 лв.
 10. Транспорт от хладилна камера до гробищен парк – 40 лв.
 11. Товаро – разтоварна дейност – 50 лв.
 12. Престой в хладилна камера за 24 ч. – 30 лв.
 13. Фирмена такса за цялостна организация на минимален пакет – 150 лв.

Такси на ОП „Гробищни паркове“

 • Изкопаване и зариване на ново/старо гробно място – 90/110 лв. - задължителна
 • Дървена рамка за нов гроб – 92 лв. - задължителна при нов гроб
 • Катафалка в гробищен парк - 30 лв. - задължителна
 • Административна такса – 15 лв. - задължителна
 • Изравняване на гроб за помен 40 дни – 60 лв. - по желание на близките
 • Салон за раздаване в квартални/Централни гробищни паркове – 15/25 лв. за 30 минути - по желание на близките

Пакета включва само изброените стоки и услуги!
Цените на допълните стоки и услуги можете да видите на нашия ценоразпис.

4. Необходими документи за организиране на погребение в старо гробно място:

Нови гробни места се отпускат в Централен гробищен парк за всички Софийски жители НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО.

 • Съобщение за смърт
 • Лична карта на покойника
 • Документ доказващ родствената връзка на починалия с титуляра на гробното място (първия погребан в гроба) В това число : акт за граждански брак, акт за раждане, удостоверение за наследници.

5. Необходими документи за организиране на погребение в ново гробно място

 • Съобщение за смърт
 • Лична карта на покойника
 • Молба за ново гробно място, която можете да попълните в нашия офис

Свържете се с нас за безплатна консултация денонощно!
Ценоразпис.

Контакти

Траурна агенция "Бордо"

Телефон за поръчка